Jaarplanner V6

 

TOETSOVERZICHT      
TW-1 Schrijfvaardigheid, VT0104 30%  
TW-2 Spreekvaardigheid, VT0105 30%  
TW-3 Mondeling examen literatuur, VT0106 20%  
HANDELINGSDEEL  
Periode 1 Schrijfdossier (3 essays), documentatiemap, leesdossier (roman 1), CE-dossier
Periode 2 Spreekdossier, spreekplan, leesdossier (roman 2 en 3), CE-dossier
Periode 3 Leesdossier (roman 4), CE-dossier
Periode 4 (tot aan CE) CE-dossier

In V5 heb je 20% van je SE-cijfer gehaald.