Jaarplanner V6

wk les inhoud
35 1
35 2 Introductie jaarprogramma en keuzelijst
35 3 Bekijken: introductieles Nescio
36 1 Leesdossier V5 in orde hebben en aftekenen
36 2 Examenteksten
36 3 Nescio – De uitvreter en Titaantjes en voortgangscontrole
37 1 Proefessay 1: schrijven
37 2 Examenteksten
37 3 Nescio – De uitvreter en Titaantjes en voortgangscontrole
38 1 Proefessay: inleveren en bespreken
38 2 Examenteksten
38 3 Nescio – De uitvreter en Titaantjes en voortgangscontrole
39 1 Proefessay 2: schrijven
39 2 Examenteksten
39 3 Nescio – De uitvreter en Titaantjes en voortgangscontrole
40 1 Proefessay 2: inleveren en bespreken
40 2 Examenteksten
40 3 Essay schrijven over Nescio – De uitvreter en Titaantjes
41 1 Werkles: achterstallig onderhoud
41 2 Voorbereiding SE-1: bronnen lezen en onderzoek uitvoeren
41 3 Boekverslag Nescio inleveren en roman 2 lezen
42 1 Voorbereiding SE-1: bronnen lezen en onderzoek uitvoeren
42 2 Voorbereiding SE-1: bronnen lezen en onderzoek uitvoeren
42 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
43 HERFSTVAKANTIE
44 1 Voorbereiding SE-1: bronnen lezen en onderzoek uitvoeren
44 2 Voorbereiding SE-1: bronnen lezen en onderzoek uitvoeren
44 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
45/46 TOETSWEEK: SE 1 (ED 35%) Schoolexamen schrijfvaardigheid. Na een reflectie op het schrijfdossier V5, worden minstens twee nieuwe schrijfopdrachten gemaakt en beoordeeld. Vervolgens krijgen leerlingen een aantal teksten over een actueel onderwerp aangeboden, die zij samenvatten. Die samenvatting mag mee naar het schrijfexamen. Het schrijfexamen is de opdracht een betoog, beschouwing, een mengvorm daarvan of een essay te schrijven naar aanleiding van die teksten. De tekst wordt egschreven op de computer met spellingscontrole, is minimaal 700 woorden lang en wordt beoordeeeld met de rubric schrijfvaardigheid.
45/46 1 uitloop voorbereiding SE-1
45/46 2 Examenteksten
45/46 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
47 1 Introductie spreekvaardigheid
47 2 Examenteksten
47 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
48 1 Introductie spreekvaardigheid, spreekopdracht 1 bespreken
48 2 Examenteksten
48 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
49 1 Spreekopdracht 1 uitvoeren, spreekopdracht 2 bespreken
49 2 Examenteksten
49 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
50 1 Spreekopdracht 2 uitvoeren
50 2 Examenteksten
50 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
51 1 voorbereiden SE-2
51 2 voorbereiden SE-2
51 3 Roman 2 lezen en voortgangscontrole
52 KERSTVAKANTIE
53 KERSTVAKANTIE
1 1 voorbereiden SE-2
1 2 voorbereiden SE-2
1 3 Essay roman 2 schrijven
2/3 TOETSWEEK: SE-2 (30%) Leerlingen houden een duopresentatie van 10 tot 15 minuten over of naar aanleiding van hun PWS. Bij die presentatie is publiek aanwezig. Vragen stellen en beantwoorden is deel van de beoordeling, die plaatsvindt volgens de rubric spreekvaardigheid. Er kan gekozen worden voor presentatie op video.
2/3 1 voorbereiden SE-2
2/3 2
2/3 3 Boekverslag roman 2 inleveren