Literatuur V6

Maak een literatuurdossier aan –  Handleiding_online_literatuurdossier 

Inhoud

VWO-4
1 roman klassikaal
1 roman die ook verfilmd is
1 keuze uit de gedichten of een roman naar keuze
1 roman naar keuze

VWO-5

Penninc en Vostaert: Walewein of Reinaert de Vos
Multatuli: Max Havelaar of Wolff en Deken: Sara Burgerhart
2 romans uit de keuzelijst

VWO-6

Nescio: Uitveter & Titaantjes of F. Bordewijk: Bint & Blokken
3 romans uit de keuzelijst
(2 romans uit de keuzelijst mogen vervangen worden door een vrije keuze, mits die beredeneerd beter en passender zijn)

_________________________________________________________________

Toetsing

VWO-4 – VT-2 toets over de gelezen boeken
Bij elke roman hoort een leesverslag

VWO-5
VT-1 essay over Penninc en Vostaert: Walewein of Reinaert de Vos
VT-1 essay over Multatuli: Max Havelaar of Wolff en Deken: Sara Burgerhart

ED 5% =het gemiddelde van die essays
Bij elke roman hoort een leesverslag 

VWO-6 ED 30%

Afsluitend (mondeling) examen over 5 romans uit de keuzelijst ( 2 romans uit die keuzelijst mogen vervangen worden door een vrije keuze, mits die beredeneerd beter en passender zijn) en Nescio: Uitveter & Titaantjes of F. Bordewijk: Bint & Blokken.

Een compleet leesdossier met 12 leesverslagen en slotessay is voorwaarde voor deelname.

In je eindessay ga je in op je vier gelezen boeken in vwo 6. Je probeert een rode draad te ontdekken en laat in je essay zien dat je de bronnen hebt gebruikt om je boeken beter te begrijpen. Ook geef je je mening over je boeken. Maak een bouwplan voor een goede structuur (denk aan een aspectenstructuur).

Hieronder vind je een paar good practises:
Eindessay_VB1
Eindessay_VB2
Eindessay_VB3