Literatuur V5

Maak een literatuurdossier aan –  Handleiding_online_literatuurdossier 

Inhoud

VWO-4
1 roman klassikaal
1 roman die ook verfilmd is
1 keuze uit de gedichten of een roman naar keuze
1 roman naar keuze

VWO-5

Penninc en Vostaert: Walewein of Reinaert de Vos
Multatuli: Max Havelaar of Wolff en Deken: Sara Burgerhart
2 romans uit de keuzelijst

VWO-6

Nescio: Uitveter & Titaantjes of F. Bordewijk: Bint & Blokken
3 romans uit de keuzelijst
(2 romans uit de keuzelijst mogen vervangen worden door een vrije keuze, mits die beredeneerd beter en passender zijn)

_________________________________________________________________

Toetsing

VWO-4 – VT-2 toets over de gelezen boeken
Bij elke roman hoort een leesverslag

VWO-5
VT-1 essay over Penninc en Vostaert: Walewein of Reinaert de Vos
VT-1 essay over Multatuli: Max Havelaar of Wolff en Deken: Sara Burgerhart

ED 5% =het gemiddelde van die essays
Bij elke roman hoort een leesverslag 

VWO-6 ED 30%

Afsluitend (mondeling) examen over 5 romans uit de keuzelijst ( 2 romans uit die keuzelijst mogen vervangen worden door een vrije keuze, mits die beredeneerd beter en passender zijn) en Nescio: Uitveter & Titaantjes of F. Bordewijk: Bint & Blokken.

Een compleet leesdossier met 12 leesverslagen en slotessay is voorwaarde voor deelname.