Voorbereiding examen schrijven V6

Schoolexamen schrijfvaardigheid | voorbereiding

Uit studiewijzer & PTA:

  • Voorbereiding: je legt een documentatiemap aan waarin je één onderwerp grondig uitwerkt. Je kiest uit een selectie van 8 onderwerpen die je vindt op ELO, Nederlands, V6, 2019-2020, schrijfvaardigheid. Je map bevat minstens 10 artikelen uit het aanbod  per onderwerp en/of de Krantenbank. Je bewerkt alle artikelen, d.w.z. je markeert interessante passages, voorbeelden, citaten e.d. Deadline: week 43.
  • Toets: in de toetsweek schrijf je een essay (betoog, beschouwing, mengvorm) van 800 – 1000 woorden op basis van de documentatiemap. Je krijgt aan het begin van het examen de opdracht. Je brengt je documentatiemap mee. Hierin zitten geen uitgeschreven (stukken) tekst en/of bouwplannen.

———————————————-

In verband hiermee vind je hieronder 8 thema’s:

  • 5 thema’s met inleiding, hulpvragen & bronnen
  • 2 thema’s met inleiding, zonder hulpvragen & bronnen
  • Uitnodiging om een eigen thema uit te werken.

In de voorbereiding zoek, kopieer en bewerk je bij ieder onderwerp minstens 10 artikelen. Je mag gebruikmaken van de aangeboden bronnen én van artikelen die je vindt op de Krantenbank die je alleen online op school kunt raadplegen. Deadline: week 43.

Let op: je haalt dus alleen artikelen van Krantenbank en/of de Correspondent.

Verdere uitleg volgt in de lessen.

Thema 1 Klimaatverandering

Thema 2 Prestatiemaatschappij

Thema 3 Meten is weten

Thema 4 Invoeren van het basisinkomen

Thema 5 Armoede de wereld uit

Thema 6 – Twee thema’s zonder bronnen