Spreekvaardigheid V5

BRABANT, DISCUSSIEPUNTEN PER ARTIKEL

 

#1

De abt van de abdij van Koningshoeven maakt bezwaar tegen een foto van ‘zijn’ toegangspoort op de site van Forum voor Democratie. Zijn argument is dat het zijn gebouw is en dat het zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat afbeeldingen van het gebouw alleen gebruikt worden voor doelen en sites waar hij (of de orde) achter staat. Tegen deze mening wordt bezwaar aangetekend: het gebouw staat in de openbare ruimte, het is ook te vinden op Google Maps, de abt tast de vrijheid van meningsuiting van Forum aan, en omdat de abt toegeeft dat de poort wel op de site van Groen Links zou mogen, maakt hij zich schuldig aan discriminatie.

 

Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, buigt eerst een commissie zich over het probleem. Is er een oplossing mogelijk waar beide partijen achter kunnen staan? Of heeft een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde? Breng een unaniem, zorgvuldig beargumenteerd, redelijk advies uit.

—————————————————————————-

#2

Ralf Bodelier bezoekt het graf van Arnold Meijer. Dat is er niet meer: de gemeente wil bedevaarten naar het graf van een foute historische figuur voorkomen.  Tegen het standpunt van de gemeente wordt bezwaar aangetekend. Het gaat om iemands laatste rustplaats. Bovendien: mag de gemeente wel bepalen wat wel en niet historisch juist is en dus bewaard moet worden of niet? Ten slotte: je zou kunnen beweren dat het onaanvaardbaar is om het verleden telkens te beoordelen aan de hand van het heden. Er wordt echter ook opgemerkt dat er een groot verschil bestaat tussen een fascistenleider en bijvoorbeeld een slavenhandelaar: van die laatste zou je kunnen beweren dat hij niets deed wat in zijn tijd abnormaal was.

 

Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, buigt eerst een commissie zich over het probleem. Is er een oplossing mogelijk waar beide partijen achter kunnen staan? Of heeft een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde? Breng een unaniem, zorgvuldig beargumenteerd, redelijk advies uit.

—————————————————————————-

#3

De Veulpoepers streden voor het gebruik van geestverruimende middelen. Zij hadden daarbij weinig grenzen. Inmiddels weten we veel meer van de kwalijke effecten van drank en drugs, vooral op jongeren. Er wordt gepleit voor een absoluut verbod (ondersteund door strenge straffen) op elke vorm van geestverruiming voor jongeren tot 21 jaar. Daartegen ontstaat verzet: de leeftijdsgrens van 21 is dubieus omdat jongeren met 18 jaar volwassen zijn, niet alle vormen van geestverruiming zijn even kwalijk, handhaving is lastig, een absoluut verbod is iets anders dan ontmoedingen.

 

Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, buigt eerst een commissie zich over het probleem. Is er een oplossing mogelijk waar beide partijen achter kunnen staan? Of heeft een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde? Breng een unaniem, zorgvuldig beargumenteerd, redelijk advies uit.

—————————————————————————-

#4

De eigenaren van Café Schuttershof kregen een fikse boete, omdat de coronamaatregelen niet gehandhaafd werden. De organisatoren van de Black Lives Matter- demonstratie gingen vrijuit. Dus gaat het café in beroep. Hebben zij een punt of niet? Is een eigenaar iets anders dan een organisator? Welke rol speelt de openbare orde en de handhaving daarvan? Is er een reden om verschil te maken?

 

Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, buigt eerst een commissie zich over het probleem. Is er een oplossing mogelijk waar beide partijen achter kunnen staan? Of heeft een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde? Breng een unaniem, zorgvuldig beargumenteerd, redelijk advies uit.

—————————————————————————-

#5

Legbatterijen zijn effectiever en beter voor natuur en milieu. Een groep activisten wil daarom een verplichting afdwingen weer over te gaan tot legbatterijen. Het dierenleedargument is sowieso onzin, zeggen ze: de beesten zijn bestemd om op te eten. De mens staat boven de dieren. De biologische boeren willen compensatie. Een conflict dreigt.

 

Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, buigt eerst een commissie zich over het probleem. Is er een oplossing mogelijk waar beide partijen achter kunnen staan? Of heeft een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde? Breng een unaniem, zorgvuldig beargumenteerd, redelijk advies uit.

—————————————————————————-

#6

De grote stedelijke armoedeparadox heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de stad, vindt een groep bezorgde Tilburgers. De aanzuigende werking zorgt ervoor dat welgestelden wegtrekken naar de omliggende dorpen (met alle milieu- en mobiliteitsproblemen van dien). Het wordt tijd dat de lasten en de lusten beter verdeeld worden. Aan het immigratiebeleid valt niets te wijzigen, aan de gevolgen ervan wel. De groep eist van de gemeentes Berkel-Enschot en Udenhout (die ook tot Tilburg behoren) dat zij voorzieningen gaan treffen om een grote groep binnen hun gemeentegrenzen te gaan huisvesten. Die dorpen tekenen bezwaar aan.

 

Voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd, buigt eerst een commissie zich over het probleem. Is er een oplossing mogelijk waar beide partijen achter kunnen staan? Of heeft een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde? Breng een unaniem, zorgvuldig beargumenteerd, redelijk advies uit.