Jaarplanner V5

wk les inhoud
35 1
35 2 Jaarprogramma, leesdossier V4 in orde maken, diagnostische toets leesvaardigheid
35 3 Introductie oudere letterkunde
36 1 Essay 1 (=Brabant 1,2,3) en leesverslag zakelijke tektsten 1
36 2 Essay 1 (=Brabant 1,2,3), leesverslag zakelijke tektsten 1 inleveren; beginnen aan essay 2 (=Brabant 4,5,6)
36 3 Bekijken introductieles Walewein
37 1 Essay 2 (=Brabant 4,5,6), leesverslag zakelijke tektsten 2 inleveren; Vragen bij essay 1 en 2 maken
37 2 Vragen bij essay 1 en 2 maken en bespreken
37 3 Gelezen: inleiding, hoofdstuk 1 en 2 uit Walewein (ed. Tekst in Context)
38 1 Bouwplan betoog maken
38 2 Bouwplan betoog inleveren; uitwerken bouwplan tot versie 1
38 3 Gelezen: hoofdstuk 3 en 4 uit Walewein (ed. Tekst in Context)
39 1 Herhaling Eindexamen uit NN 456, diagnostische toets
39 2 Versie 1 van betoog inleveren & revisieronde
39 3 Gelezen: hoofdstuk 5 en 6 uit Walewein (ed. Tekst in Context)
40 1 Introductie uit examenbundel
40 2 Herschreven betoog inleveren
40 3 Gelezen: hoofdstuk 7 en 8 uit Walewein (ed. Tekst in Context)
41 1 Introductie uit examenbundel
41 2 Essay 3 en leesverslag zakelijke tektsten 3
41 3 Gelezen: hoofdstuk 9,10 en 11 uit Walewein (ed. Tekst in Context)
42 1 Introductie uit examenbundel
42 2 Essay 3, leesverslag zakelijke tektsten 3 inleveren; beginnen aan essay 4
42 3 INLEVEREN VT1 en deel ED: schrijfopdracht Walewein
43 HERFSTVAKANTIE
44 1 Essay 4 en leesverslag zakelijke tektsten 4 inleveren
44 2 Essay 4 en leesverslag zakelijke tektsten 4 inleveren
44 3 Keuze roman 1 doorgeven, boek mee naar de les, instructie debat
45/46 TOETSWEEK TOETS LEESVAARDIGHEID (100 min/VT 2) introductie examenbundel; eindexamen uit NN 456
45/46 1 Bouwplan beschouwing maken
45/46 2 Bespreken toets leesvaardigheid TW-2; Bouwplan beschouwing inleveren en uitwerken tot versie 1
45/46 3 Voortgangscontrole roman 1, boek mee naar de les, werken aan debat
47 1 Versie 1 van beschouwing inleveren & revisieronde
47 2 Herschreven beschouwing inleveren
47 3 Voortgangscontrole roman 1, boek mee naar de les, werken aan debat
48 1 Debat oefenen
48 2 VT 1 Leerlingen houden een debat n.a.v. een van de gelezen essays. Een debatgroep bestaat uit 4 leerlingen. Aan het begin van het debat hoort de leerling of hij voor of tegen de stelling moet zijn. Debat bestaat uit drie rondes: 2 maal minuut introductie, zes minuten debat, 2 maal minuut afsluiting.
48 3 Voortgangscontrole roman 1, boek mee naar de les
49 1 Eindexamentekst
49 2 VT 1 Leerlingen houden een debat n.a.v. een van de gelezen essays. Een debatgroep bestaat uit 4 leerlingen. Aan het begin van het debat hoort de leerling of hij voor of tegen de stelling moet zijn. Debat bestaat uit drie rondes: 2 maal minuut introductie, zes minuten debat, 2 maal minuut afsluiting.
49 3 Voortgangscontrole roman 1, boek mee naar de les
50 1 Eindexamentekst
50 2 VT 1 Leerlingen houden een debat n.a.v. een van de gelezen essays. Een debatgroep bestaat uit 4 leerlingen. Aan het begin van het debat hoort de leerling of hij voor of tegen de stelling moet zijn. Debat bestaat uit drie rondes: 2 maal minuut introductie, zes minuten debat, 2 maal minuut afsluiting.
50 3 Voortgangscontrole roman 1, boek mee naar de les
51 1 Eindexamentekst
51 2 VT 1 Leerlingen houden een debat n.a.v. een van de gelezen essays. Een debatgroep bestaat uit 4 leerlingen. Aan het begin van het debat hoort de leerling of hij voor of tegen de stelling moet zijn. Debat bestaat uit drie rondes: 2 maal minuut introductie, zes minuten debat, 2 maal minuut afsluiting.
51 3 Voortgangscontrole roman 1, boek mee naar de les
52 KERSTVAKANTIE
53 KERSTVAKANTIE
1 1 INLEVEREN VT 1 Schrijfdossier deel 1, waarin een betoog uit periode 1 n.a.v. een actueel artikel & een beschouwing uit periode 2 n.a.v. een actueel artikel.
1 2
1 3 Roman 1 gelezen, werken aan eerste boekverslag
2/3 TOETSWEEK TOETS LEESVAARDIGHEID (100 min/VT 2) introductie examenbundel; eindexamen uit NN 456
2/3 1
2/3 2 Nabespreken toets leesvaardigheid TW-2
2/3 3 Werken aan eerste boekverslag
4 1
4 2
4 3 INLEVEREN EERSTE BOEKVERSLAG

PTA VWO 5