Studiewijzer en jaarplanner V5

Studiewijzer periode 2: V5_studiewijzerP2

Toetsoverzicht

TOETSOVERZICHT
TW-1 Leesvaardigheid VT-2
TW-2 Leesvaardigheid VT-2
TW-3 Leesvaardigheid VT-2
Eind periode 2 Schrijfdossier 1 VT-1
Eind periode 4 Schrijfdossier 2 VT-1
Eind periode 2 Spreekdossier 1 = debat VT-1
Eind periode 4 Spreekdossier 2 = les oudere letterkunde VT-1
Periode 3 Oudere letterkunde (beoordeling scriptie en eindgesprek) VT-1

ED5%

TW-4 Eindgesprek moderne romans VT-1

ED5%

 

HANDELINGSDEEL
Eind periode 2 Schrijfdossier 1
Eind periode 4 Schrijfdossier 2
Eind periode 2 Spreekdossier 1
Eind periode 4 Spreekdossier 2
Eind periode 4 Leesdossier met 7 boekverslagen

Jaarplanner vwo 5