Werkwijzer project oude letterkunde

Download hier je werkwijzer en vul deze nauwkeurig in:

Werkwijzer TACHTIGERS EN NATURALISME

Werkwijzer NEDERLAND ALS KOLONIALE MACHT

Werkwijzer SCHRIJVENDE STUDENTEN IN LEIDEN

Werkwijzer OPVOEDING DOOR LITERATUUR

Werkwijzer DE GOUDEN EEUW IN AMSTERDAM

Werkwijzer REDERIJKERS EN REFORMATIE

Werkwijzer MIDDELEEUWS TONEEL

Werkwijzer RIDDERROMANS

Week Taak
LES 34 of 35 Taakverdeling in groep; werkwijzer invullen en inleveren
Thuis 34 & 35 Laagland lezen en samenvatten
LES 36 Aan de hand van Laagland literaire kader bespreken in groep; vraagstelling bepalen; bespreken hoe de primaire werken passen in dit kader;
THUIS 36 t.m.44 Primaire bronnen lezen: één als eerste lezer, één als tweede lezer.
LES 44 Presentatie in groep van de primaire bronnen
THUIS 45 t/m 47 Lezen secundaire bron die door iedereen gelezen moet worden (nr. 2)
LES 48 Bespreken beide secundaire bronnen en primaire bronnen in onderlinge samenhang: wat heeft het allemaal met elkaar te maken en wat weet je nu? Voorlopig bouwplan scriptie maken.
THUIS 49/51 Secundaire bronnen lezen: één als eerste lezer, één als tweede lezer
LES 51 Presentatie in groep van de secundaire bron
THUIS 52 t.m.3 Bekijken documentaires
LES 4 Bespreken documentaires
LES 5 Scriptie schrijven
LES 6 Scriptie inleveren